Οικολογική Διαδοχή: Ξέρετε τι είναι;

Η οικολογική διαδοχή είναι μια δυναμική διαδικασία που εξηγεί τη συνεχή και σταδιακή αντικατάσταση ενός είδους σε μια δεδομένη περιοχή. Αυτό είναι απαραίτητο για τη δύναμη των οικοσυστημάτων.

Τι κοινό έχουν οι ηφαιστειακές εκρήξεις, οι τυφώνες, οι δασικές πυρκαγιές, τα τσουνάμι και η εκτεταμένη γεωργία; Λοιπόν, όλα είναι ένα σημείο εκκίνησης για μια διαδικασία γνωστή ως οικολογική διαδοχή.

Με απλά λόγια, Η οικολογική διαδοχή είναι η έκφραση της δύναμης της φύσης. Αναφέρεται στη συνεχή διαδικασία αλλαγής και αναδιάρθρωσης που υφίστανται όλα τα οικοσυστήματα. Χάρη σε αυτές τις αλλαγές, κάθε οικολογική θέση βιώνει την προοδευτική αντικατάσταση των οργανισμών που την αποτελούν.

Ο όρος διαδοχή αναφέρεται στην αντικατάσταση, με την πάροδο του χρόνου, ορισμένων ειδών από άλλα. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι σημαντικό να αξιολογηθούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών που μοιράζονται ένα ενδιαίτημα.

Τα στοιχεία που συμμετέχουν στην οικολογική διαδοχή

Όντας ένα ολοκληρωμένο φαινόμενο, Η οικολογική διαδοχή περιλαμβάνει τους βιοτικούς παράγοντες (έμβια όντα) και τους αβιοτικούς παράγοντες (ατμοσφαιρικές συνθήκες) ενός οικοσυστήματος.

Αν και οι βοτανολόγοι ανέπτυξαν αρχικά αυτές τις θεωρίες, έχουν επεκταθεί και στην κατανόηση της δυναμικής της πανίδας. Επιπλέον, η οικολογική διαδοχή ισχύει και για τις μικροβιακές κοινότητες.

Είδη οικολογικής διαδοχής

Επιπλέον, εάν η διαδοχή περιλαμβάνει την κατάληψη ενός «νέου σπιτιού», δηλαδή τον αποικισμό ενός νέου οικοτόπου χωρίς την επιρροή προϋπαρχουσών κοινοτήτων, τότε ονομάζεται πρωταρχική διαδοχή. Από την άλλη πλευρά, εάν η διαδοχή οδηγεί στη διάσπαση μιας προϋπάρχουσας κοινότητας, τότε ονομάζεται δευτερεύουσα διαδοχή.

Διαβάστε  Γιατί μπορεί να βρείτε μια πεταλούδα Astyanax στα κακά σκυλιών

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο βασικές συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε οικολογική διαδοχή:

  • Πρώτον, η κατάληψη ενός νέου και μη κατειλημμένου οικοτόπου.
  • Δεύτερον, ο μετασχηματισμός μιας θέσης που βιώνει αλλαγές που προκαλούνται από ένα ανησυχητικό γεγονός.

Οι φάσεις μιας οικολογικής διαδοχής

Υπάρχουν διάφορες φάσεις που συνθέτουν το φαινόμενο της οικολογικής διαδοχής. Θα σας τα δείξουμε παρακάτω:

1. Γυμνισμός

Η αρχική φάση ξεκινά με το σχηματισμό μιας ακάλυπτης ή υποσιτισμένης περιοχής. Προέρχεται από γεγονότα όπως έκρηξη, πλημμύρα, διάβρωση και άλλα καταστροφικά γεγονότα. Επιπλέον, μπορεί να συμβεί και από το χέρι του ανθρώπου: εξόρυξη λίθων, υδροθραύσματα, πυρκαγιές, κατασκευή δεξαμενών κ.λπ.

2. Εισβολή

Σε αυτή τη φάση, είδη πρωτοπόρων φτάνουν στην περιοχή, δημιουργώντας τη βάση για να ζήσουν εκεί άλλα έμβια όντα. Η εισβολή περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία βήματα:

  • Διασπορά ή μετανάστευση των σπόρων ή των σπορίων του χωροκατακτητικού είδους.
  • Επισκοπή ή βλάστηση μεταναστευτικών φυτικών ειδών στη νέα περιοχή. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη δενδρυλλίων και επίσης την έναρξη της αναπαραγωγής ενήλικων φυτών.
  • Συσσωμάτωση: Οι επιτυχημένοι μετανάστες ενός είδους αυξάνουν τον αριθμό τους με την αναπαραγωγή και εγκαθιστούν μεγάλο πληθυσμό στην περιοχή, διαμορφώνοντας έτσι μια πρωτοποριακή κοινότητα.

3. Ανταγωνισμός και αντίδραση

Τα ακμάζοντα είδη ανταγωνίζονται μεταξύ των μελών του ίδιου είδους για χώρο και διατροφή (ενδοειδικό ανταγωνισμό). Επίσης, ανταγωνίζονται με άτομα άλλων ειδών που μπορεί να εισέλθουν στην περιοχή (διαειδικός ανταγωνισμός). Ως αποτέλεσμα, τα εγκατεστημένα είδη σχηματίζουν μια σειριακή κοινότητα.

Λίγο λίγο, το περιβάλλον τροποποιείται και καθίσταται ανεπαρκές για να υποστηρίξει όλους τους οργανισμούς. Αργά ή γρήγορα, νέοι εισβολείς αντικαθιστούν τα είδη – γενικά ζώα πιο εξειδικευμένα στην εκμετάλλευση των πόρων του οικοτόπου.

4. Σταθεροποίηση

Τέλος, η κοινότητα φτάνει σε ένα στάδιο σταθερότητας και θα παραμείνει σταθερή υπό τις παρούσες συνθήκες. Το οικοσύστημα αγγίζει μια μεγάλη ποικιλία ειδών που είναι καλά κατανεμημένα και αντιπροσωπεύουν περίπλοκες τροφικές αλυσίδες.

Διαβάστε  Συμπεριφορές κουνάβι: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, στο παρελθόν, οι επιστήμονες θεωρούσαν αυτή τη φάση ως το τελικό στάδιο, ή «την κοινότητα της κορύφωσης». Ωστόσο, οι σύγχρονοι οικολόγοι έχουν σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείψει αυτή την ιδέα. Επί του παρόντος, ευνοούν την ιδέα μιας «μη ισορροπίας» στη δυναμική των οικοσυστημάτων.

Απαραίτητη διαδικασία

Εν συντομία, Η οικολογική διαδοχή είναι σημαντική για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος. Υπό αυτή την έννοια, η διάδοση αυτής της γνώσης μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς ξεκινά ο αποικισμός νέων περιοχών και ο εκ νέου εποικισμός κατεστραμμένων περιοχών.

Η κατανόηση της λεπτής διαδικασίας της οικολογικής διαδοχής μάς βοηθά να βάλουμε σε προοπτική τη ζημιά που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι εισάγοντας χωροκατακτητικά είδη ή εξοντώνοντας ένα είδος μέσω του κυνηγιού.

Όλα τα έμβια όντα παίζουν ουσιαστικό ρόλο στο οικοσύστημά τους. Και συνεπώς, ο σεβασμός σε κάθε ένα από τα μέλη του είναι απαραίτητος για την ευημερία του.

Μπορεί να σας ενδιαφέρει…

Όλες οι αναφερόμενες πηγές εξετάστηκαν διεξοδικά από την ομάδα μας για να διασφαλιστεί η ποιότητα, η αξιοπιστία, το νόμισμα και η εγκυρότητά τους. Η βιβλιογραφία αυτού του άρθρου κρίθηκε αξιόπιστη και ακαδημαϊκής ή επιστημονικής ακρίβειας.