Όροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 7 Οκτ 23

 1. Αποδοχή των όρων

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας skylaki.me (εφεξής αναφερόμενη ως “Ιστοσελίδα”), συμφωνείτε να συμμορφώνεστε και να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, παρακαλείστε να μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

 1. Αλλαγές στους Όρους

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για τυχόν ενημερώσεις. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών συνιστά αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

 1. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των γραφικών, των λογότυπων, των εικόνων και του λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της skylaki.me και προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να διανέμετε ή να δημιουργείτε παράγωγα έργα με βάση αυτό το περιεχόμενο χωρίς την έγγραφη άδειά μας.

 1. Πολιτική απορρήτου

Η χρήση του ιστοτόπου από εσάς διέπεται επίσης από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση [Σύνδεσμος προς την Πολιτική Απορρήτου]. Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική αυτή για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

 1. Συμπεριφορά του χρήστη

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να μην:
a. Να παραβιάζετε οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
b. Να παραβιάζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα άλλων.
c. Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να διαταράξει, να βλάψει ή να παρεμποδίσει τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας.

 1. Λογαριασμοί χρηστών

Ορισμένες λειτουργίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να απαιτούν τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών του λογαριασμού σας και για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

 1. Τερματισμός

Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, με ή χωρίς προειδοποίηση, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

 1. Αποποίηση εγγυήσεων

Ο Ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” και “ως διαθέσιμος” χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή. Δεν εγγυόμαστε ότι ο Ιστότοπος θα είναι αδιάλειπτος, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

 1. Περιορισμός της ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η skylaki.me, οι θυγατρικές της, ή τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι ή πράκτορες τους δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της [Δικαιοδοσία σας]. Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία που σχετίζεται με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα ασκείται αποκλειστικά στα πολιτειακά ή ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στην [Δικαιοδοσία σας].

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.